ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Podhalański Uniwersytet III Wieku

 
 
 
 
 
stowarzyszenie
 
 
 
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Podhalański Uniwersytet III Wieku
Prezes: Anna Lakwaj

Galeria GAZDUŚ 
ul. Kościeliska 7
34-500 Zakopane