MEDIA LOKALNE

Tygodnik Podhalański

 
 
 
 
 
tygodnik
 
Tygodnik Podhalański
 
 
Ewenement na polskim rynku prasy lokalnej pod względem długości istnienia i osiągniętego poziomu. Świadek początku demokratycznych przemian w naszym kraju (pierwszy numer TP ukazał się grudniu 1989 roku), dziś najbardziej opiniotwórcze czasopismo na Podhalu, a także ważne źródło informacji o naszym regionie dla Polonii Amerykańskiej, wywodzącej się z Podhala.
 
Tygodnik Podhalański - niezależne pismo regionalne - ukazuje się od grudnia 1989 roku na terenie Podhala, Orawy, Spisza i Pienin. Od 1999 roku dostępny jest także w Chicago i Toronto. Tygodnik trafia także do wielu innych miejsc na świecie, głównie tam, gdzie mieszkają górale. Nakład pisma jest zmienny (20 - 28 tys. egz.), zależy  m.in. od sezonu turystycznego. Nakład kontrolowany jest przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. Po Tygodnik Podhalański sięga każdego roku wiele tysięcy turystów, przyjeżdżających pod Giewont.

Redaktorem naczelnym jest Beata Zalot, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wcześniej gazetą kierowali Wojciech Mróz i Marek Grocholski. Wydawcą pisma jest Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze Sp. z o. o., w której większość udziałów mają dziennikarze. Prezesem spółki i równocześnie większościowym udziałowcem jest Józef Jerzy Jurecki, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, stypendysta Fundacji German Marshall Fund.

Pierwszy numer Tygodnika Podhalańskiego ukazał się w grudniu 1989 roku. Była to inicjatywa osób związanych z wydawanym przez kilka lat w podziemiu Biuletynem Podhalańskim. Uznali oni istnienie niezależnej gazety za jedną z głównych potrzeb rodzącej się lokalnej demokracji. Przez pierwsze lata, gazeta drukowana była na maszynach typograficznych. Osiągała wówczas objętość do 16 stron. Po pięciu latach miała już 26 stron i offsetowy druk. Pierwszy komputer pojawił się w redakcji w 1994 roku. Od 1995 roku pismo dostępne jest w sieci Internet.

www.tygodnikpodhalanski.pl