MEDIA LOKALNE

Kwartalnik TATRY

 
 
 
 
 
kwartalnik
 
Kwartalnik  TATRY
 
 
Różnorodność tematów (taternictwo, narciarstwo, jaskinie, wypadki górskie, przyroda, geografia, przyroda, historia, etnografia, sztuki plastyczne) i form dziennikarskich (publicystyka, komentarze, polemiki, wywiady, wspomnienia, recenzje) – to wszystko mieści się w wydawanym od roku 1993 kwartalnik "Tatry".
 
Wydawca: Tatrzański Park Narodowy - Zespół Wydawnictw
pod kierunkiem  Marka Grocholskiego i Zbigniewa Ładygina.
Adres redakcji: 34-500 Zakopane, ul. Tytusa Chałubińskiego 42a

www.tatry.tpn.pl/