INFORMATOR MIEJSKI

Telefony alarmowe

Międzynarodowy telefon alarmowy: 112

Policja
tel. 997, + 48 18 20 234 00

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
tel. 112
tel. + 48 18 20 160 15
tel. + 48 18 20 160 16

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
tel. 601 100 300
tel. + 48 18 20 634 44

Straż Pożarna
tel. 998
tel. + 48 18 20 209 10

Straż Miejska
tel. + 48 20 204 78 (czynny całą dobę)
Dyżurny strażnik
tel. 694 485 632 (czynny całą dobę)