WSPÓŹPRACA

Współpraca

Zespół portalu Zakopane dla Ciebie za  priorytet uznaje promowanie ciekawych i wartościowych inicjatyw mieszkańców Zakopanego i Podhala.  Zapraszamy do współpracy lokalne stowarzyszenia i organizacje, artystów i przedsiębiorców, działaczy społecznych i osoby prywatne, mające  pomysły na podniesienie jakości życia kulturalnego i społecznego w Zakopanem i na Podhalu. 

To od Państwa w dużej mierze zależy, jakie będzie Zakopane dla Ciebie - portal dla ludzi ciekawych, twórczych i nieobojętnych na to, co wokół nas się dzieje. Propozycje współpracy  prosimy składać pod adresem: redakcja@zakopanedlaciebie.pl

Zapraszamy!