SYLWETKI

OSWALD MARIAN BALZER

 
 
 
 
 
Historyk ustroju i prawa polskiego
 
OSWALD MARIAN BALZER
 
Oswald Marian Balzer (1856-1933)
 
W tym roku I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem obchodzi stulecie istnienia. W związku z tym pięknym jubileuszem publikujemy biogram Patrona Szkoły.
 
Oswald Marian Balzer urodził się 23 stycznia 1858 w Chodorowie, w rodzinie austriackiego urzędnika Franciszka Balzera. Edukację rozpoczął w szkole ludowej w Chodorowie; naukę kontynuował w Cesarsko-Królewskiej Szkole Wzorowej Rzymsko-Katolickiej we Lwowie. Po jej ukończeniu podjął dalszą edukację w III Cesarsko-Królewskim Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie.

Po maturze w roku 1878 rozpoczął studia na Wydziale Prawnym Uniwersytetu we Lwowie. Czwarty rok studiów odbył w Uniwersytecie Jagiellońskim. Habilitował się w roku 1885 w Uniwersytecie we Lwowie na podstawie pracy "Geneza Trybunału Koronnego". W roku 1887 został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie pracował w latach 1887–1933. W roku 1890 został profesorem zwyczajnym prawa polskiego prywatnego i historii prawa polskiego.

W roku 1891 objął stanowisko dyrektora lwowskiego Archiwum Krajowego Aktów Grodzkich i Ziemskich.
W roku 1902 reprezentował rząd Galicji w słynnym sporze między Galicją a Węgrami o Morskie Oko w Tatrach. Rozprawa odbyła się przed sądem polubownym w Grazu. Wspierany przez wiele wybitnych osobistośc, w tym hr. Władysława Zamoyskiego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dra Aleksandra Mniszek-Tchorznickiego z Sanoka jako sędziego i przewodniczącego delegacji,

Balzer wygrał ten proces i doprowadził do ustanowienia granicy w Tatrach pomiędzy Galicją a Węgrami zgodnej z oczekiwaniami społeczeństwa polskiego. W tym samym roku wraz z Aleksandrem Mniszek-Tchorznickim otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka za skuteczną obronę polskich interesów w sporze o Morskie Oko. W uznaniu zasług jego imieniem nazwano drogę z Zakopanego do Morskiego Oka. Jest również patronem I Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanem. Przebieg obecnej granicy między Polską a Słowacją, ustanowiony po procesie w roku 1902, obowiązuje do dzisiaj.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Oswald Balzer zabierał głos między innymi w sprawie godła Polski, nazwy dla polskiej waluty (był zwolennikiem złotego), bronił też określenia "Rzeczpospolita Polska". Nie należał do stronnictw politycznych. W krytycznym sierpniu 1920, kiedy to bolszewicy ruszyli na Warszawę, Rada Obrony Państwa zaproponowała mu funkcję prezesa Trybunału Obrony Państwa. W roku 1921 jako pierwszy przedstawiciel nauki odznaczony został Orderem Orła Białego.Oswald Marian Balzer zmarł 11 stycznia 1933 we Lwowie. Pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim.

ZOBACZ WIĘCEJ

(em)