SYLWETKI

Ks. KAZIMIERZ KASZELEWSKI

 
 
 
 
 
Honorowy Obywatel Zakopanego (1909)
 
Ks. KAZIMIERZ KASZELEWSKI
 
Ks. Kazimirz Kaszelewsk i(1866-1935)
 
Następca ks. Józefa Stolarczyka urodził się 1 listopada 1866 roku w Ustrzykach Dolnych, zmarł 18 listopada 1935 roku w Zakopanem.
 
Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie zapisał się na Wydział Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po roku studiów przeniósł się do Krakowa, a w roku 1888 wstąpił do diecezjalnego seminarium duchownego. Wyświęcony na kapłana w roku 1891 przybył do Zakopanego jako wikariusz. Po śmierci proboszcza ks. Józefa Stolarczyka został jego następcą, najpierw administratorem parafii, a od sierpnia 1894 roku  - proboszczem. Za jego czasów wykończono budowę murowanego kościoła parafialnego przy Krupówkach,  konsekrowanego w roku 1899.

Zbudował nową plebanię, ochronkę im. św. Kazimierza i pierwsze przedszkole, dom parafialny, Był inicjatorem postawienia  krzyża na Giewoncie w roku 1901. Rok 1900 był rokiem jubileuszowym i wtedy to ks. Kazimierz Kaszelewski na kazaniu wspomniał o budowie krzyży we Włoszech. Opisał  to w "Głosie Narodu" z  1 września 1901 roku w następujący sposób: Mówiąc o jubileuszu miłościwego lata wspomniałem moim parafianom, że we Włoszech na pamiątkę kończącego się starego i rozpoczynającego się nowego stulecia, postawiono kilkanaście krzyży żelaznych na szczytach gór, miedzy innymi nawet na Wezuwiuszu. Biorąc z tego asumpt, prosiło mnie kilku najpoważniejszych górali, abym się zajął postawieniem podobnego krzyża na Giewoncie.

Był też założyłcielem nowego cmentarzaprzy ul. Nowotarskiej w roku 1908 i nowej parafii na Olczy. W roku 1909 został Honorowym Obywatelem Zakopanego.  Działał w wielu zakopiańskich organizacjach społecznych, głównie charytatywnych, ale także w Towarzystwie Tatrzańskim, Radzie Szkolnej, Towarzystwie Upiększania Zakopanego i Towarzystwie Pomocy Przemysłowej. W latach 1895-1926 wchodził w skład Rady Gminnej. Po rezygnacji z probostwa 1 listopada 1913 roku osiadł w Kościelisku, gdzie w roku 1916 doprowadził do wybudowania kościoła na Szeligówce  pod wezwaniem Św. Kazimierza i utworzenia parafii, w której został pierwszym proboszczem. W roku 1918 przeszedł na emeryturę. Był szambelanem papieskim. .

Fot. archiwum Muzeum Tatrzańskiego