POLECAMY

Przeciw wykluczeniu: Czas na głos seniora!

 
 
 
 
 
16 marca 2013
 
Przeciw wykluczeniu: Czas na głos seniora!
 
 
Stowarzyszenie MANKO rozpoczęło projekt “Głos Seniora”, skierowany do zwiększającej się z roku na rok grupy społecznej – seniorów.
 
Projekt organizowany jest w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu seniorzy będą mieli większe możliwości rozwoju, integracji i aktywizacji. 

Głos Seniora – dlaczego i dla kogo?
Projekt powstał w odpowiedzi na proces tzw. starzenia się społeczeństwa. Wiele osób starszych po zakończeniu aktywności zawodowej skarży się na pustkę i samotność. To właśnie ta grupa wiekowa podatna jest na wykluczenie społeczne. Średnia długość życia w Europie wciąż wzrasta, więc problem ten dotyka coraz większej liczby osób. Mężczyźni żyją średnio 76, a kobiety 79 lat, co oznacza kilkanaście lat życia na emeryturze.

W Polsce osoby powyżej 50. roku życia należą do grupy, która jest najmniej aktywna społecznie. Seniorzy często czują się niepotrzebni, nie umieją zagospodarować wolnego czasu, co przekłada się bezpośrednio na poziom ich życia i stan zdrowia. Mają też problemy z nadążeniem za rozwijającym się postępem technologicznym. Stają się ofiarami oszustw w obszarach takich jak pożyczki, ubezpieczenia, telefonia komórkowa czy kwestie spadkowe.

- W tej sytuacji konieczna staje się budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym seniorzy mają do odegrania ważne role. Osoby aktywne, potrzebne, zaangażowane społecznie deklarują, że czują się zdrowsze, mają lepszą kondycję fizyczną i umysłową, rzadziej korzystają z pomocy lekarskiej. Poprawa warunków do podejmowania aktywności obywatelskiej i aktywnego włączania się seniorów w życie społeczno-publiczne stoi przed "Głosem Seniora – komentuje Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO, inicjator projektu i Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Co w ramach projektu?
W ramach projektu „Głos Seniora” powstanie ogólnopolski magazyn pisany przez seniorów i do nich kierowany. Powstał także portal www.glosseniora.pl. Oba kanały pełnią rolę informatora, poradnika i platformy wymiany doświadczeń pomiędzy Uniwersytetami Trzeciego Wieku, klubami seniora i innymi organizacjami zajmującymi się tą grupą wiekową.

Za pośrednictwem magazynu, portalu internetowego i cyklu szkoleń z zakresu edukacji medialnej, organizatorzy chcą kształtować wśród seniorów postawę aktywnego obywatela zaangażowanego w działania na rzecz środowiska lokalnego, a także budować pozytywny wizerunek osób starszych, jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-gospodarczym. Projekt realizowany jest w oparciu o działające już środowisko senioralne, a do współpracy zapraszani są: Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych.

Projekt "Głos Seniora" mówi stop wykluczeniu społecznemu osób starszych.Jest on współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Więcej informacji:
Łukasz Salwarowski - prezes Stowarzyszenia MANKO i Koordynator projektu „Głos Seniora” (tel.502 469 867, e-mail: salwarowski@manko.pl 

Źródło zdjęcia: Polska Lokalna.pl

(em)