ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

 
 
 
 
 
stowarzyszenie
 
 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicz powołano do życia 5 września 1964 r.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza
Prezes: Piotr Kyc
ul. Harenda 12a
34-500 Zakopane
tel. (18 20 68 426)

www.harenda.com.pl