ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy w Zakopanem

 
 
 
 
 
stowarzyszenie
 
 
 
Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zmierzających do zapewnienia turystom w Tatrach i na Podtatrzu bezpieczeństwa i fachowej informacji pod opieką uprawnionych przewodników.
 
Celem Stowarzyszenia jest wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do odpowiedzialnej pracy przewodników tatrzańskich oraz poszanowania przyrody, upowszechnianie wiedzy o fizjografii, przyrodzie i niebezpieczeństwach gór wysokich, w szczególności Tatr, a także do przyczynianie się do stałego podnoszenia kwalifikacji przewodników tatrzańskich oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Stowarzyszenie zrzesza 158 doskonale wyszkolonych przewodników posiadających uprawnienia zawodowe.

Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy w Zakopanem
ul. Piłsudskiego 63a
34-500 Zakopane

www.przewodnictwo.org