ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem

 
 
 
 
 
stowarzyszenie
 
 
 
Stowarzyszenie gromadzi archiwalia wydawnictw harcerskich a w szczególności książek i czasopism harcerskich. Prowadzi również działalność wydawniczą.
 
Stowarzyszenie Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem
Prezes: Lesław Bogdan Dall
ul. Władysława Zamoyskiego 8 A
34-500 Zakopane