ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie “Spotkania z Filmem Górskim”

 
 
 
 
 
stowarzyszenie
 
 
 
Stowarzyszenie jest zawiązane dla propagowania wszelkich przejawów działalności twórczej związanej z górami, przede wszystkim filmu i fotografii.
 
Jego celem jest wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania z taką działalnością związane. Organizuje ono Spotkania z Filmem Górskim oraz inne imprezy kulturalne związane tematycznie z górami.

Stowarzyszenie „Spotkania z Filmem Górskim”

Prezes: Magda Ziaja
ul. Kornela Makuszyńskiego 15 b
34-500 Zakopane