KULTURALNIE

NIEZNANE KARTY HISTORII PODHALA: Udział Podhalan w Powstaniu Styczniowym

 
 
 
 
 
24 stycznia 2013
 
Region Podhale, 22 stycznia 2013
 
NIEZNANE KARTY HISTORII PODHALA: Udział Podhalan w Powstaniu Styczniowym
 
 
22 stycznia mija 150. rocznica zrywu niepodległościowego, jakim było Powstanie Styczniowe.
 
Powstanie Styczniowe było jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń w dziejach naszego narodu, a walka toczona przez polskich patriotów w tym również kilku Podhalan miała niewiele epizodów krzepiących jego samopoczucie.

Obecność Podhalan w wypadkach 1863 roku jest po dziś dzień sprawą mało znaną. Literatura ukazująca Podtatrze w dobie ostatniego powstania narodowego jest bardzo nieliczna. Ogranicza się do kilku drobnych opracowań, a raczej wzmiankach w nich, które w głównej mierze traktują o przerzutach ochotników do powstania.

Mówią o udziale w tej akcji Józefa Szalaya w Szczawnicy i Edwarda Homolacsa w Zakopanem oraz Jaworzynie, o zabiegach Adolfa Tetmajera z Maniów mających na celu uzyskanie pomocy dla powstania ze strony komitetów obywatelskich na Spiszu. Wspominają o działalności kolektorskiej na rzecz funduszu powstańczego Marcelego Drohojowskiego z Czorsztyna - ówczesnego naczelnika cywilnej organizacji narodowej w obwodzie sądeckim, a więc i na terenie Nowotarszczyzny.

(Oprac. Norbert Wasik)

WIĘCEJ

(js, em)