KULTURALNIE

O Podhalu w Biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej

 
 
 
 
 
Nr 1-2/2010
 
O Podhalu w Biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej
 
 
W podwójnym numerze “Biuletynu IPN” przedstawiono najnowsze dzieje Podhala – od dwudziestolecia międzywojennego aż po czasy “Solidarności” i stanu wojennego.
 
W numerze zarysowano plany niemieckiego okupanta wobec regionu, kolaborację i mocną odpowiedź struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Na szczególną uwagę zasługują teksty o oporze wobec wszelkich prób komunizowania Podhala. Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy bezpłatny dodatek – płytę DVD z programem „Siła bezsilnych – »Ogień«” i filmem dokumentalnym „My, Ogniowe dzieci”.

WIĘCEJ