KALENDARZ WYDARZEŃ

O przyrodzie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej

 
 
 
 
 
23 sierpnia, godz. 18.00
 
O przyrodzie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej
 
 
Zapraszamy na WIECZÓR CZWARTKOWY W MUZEUM TATRZAŃSKIM, który poprowadzi Włodzimierz Cichocki z działu przyrodniczego Muzeum. Spotkanie PRZYRODA KOTLINY ORAWSKO-NOWOTARSKIEJ odbędzie się w czwartek 23 sierpnia 2012 o godz. 18.00 w gmachu głównym Muzeum przy ul. Krupówki 10.
 
Praktycznie wszyscy wędrujący ku Tatrom, Babiej Górze, Pieninom czy Gorcom zupełnie pomijają cenną przyrodniczo Kotlinę Orawsko-Nowotarską. A to przecież w niej znajdują się jedyne w swoim rodzaju, unikalne w Europie torfowiska wysokie. Ich istnienie zapewnia możliwość egzystencji wielu rzadkich roślin i zwierząt, a kotlina sama w sobie stanowi idealny korytarz ekologiczny dla fauny sąsiednich terenów. Może tylko dziwić, że tak urokliwa kraina dotychczas nie była praktycznie badana pod kątem poznania żyjącej tam fauny. Badania prowadzone na tym terenie w ostatnich latach przybliżyły znacznie znajomość świata kręgowców. Spotykamy tu zarówno niedźwiedzie, wilki, bobry, cietrzewie, głuszce, puchacze, bociany czarne, gniewosze, traszkę grzebieniastą, traszkę karpacką, kozę złotawą, jak i wiele innych bardzo cennych gatunków. Wiemy już także sporo o bezkręgowcach z tej krainy, których większość dotychczas w ogóle nie była poznana. W trakcie prezentacji przedstawione zostaną najważniejsze gatunki zwierząt oraz problemy z zachowaniem tego unikalnego kawałka naszej ojczyzny.

W cenie biletu wstępu (7,00 zł normalny, 5,50 zł ulgowy) – spotkanie oraz oprowadzenie po wystawie przyrodniczej.