KALENDARZ WYDARZEŃ

Towarzystwo Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej zaprasza

 
 
 
 
 
17 - 19 października 2013
 
Towarzystwo Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej zaprasza
 
 
Zapraszamy na spektakle, które odbędą się z okazji 80-lecia otrzymania praw miejskich przez Zakopane i z okazji 160. rocznicy urodzin hr.Władysława Zamoyskiego.
 
Z przyczyn niezależnych od organizatorów nastąpiły drobne zmiany w informacjach podanych wcześniej do Kalendarza Imprez UM Zakopane i Infogramu:
1. Spektakl "Sinusoida" odbędzie się 17 października, a nie 18 października.
2. Spektakl poetycki "Zakopiańscy poeci 80-lecia" odbędzie się 18 października, a nie 17 października.
3. Spektakl "Hrabia Zamoyski odbędzie się w Jasnym Pałacu, a nie w Ggrand Hotelu Stamary.

(em)