KALENDARZ WYDARZEŃ

Sztambuch Michała Jagiełły - promocja książki

 
 
 
 
 
7 lipca 2017
 
Sztambuch Michała Jagiełły - promocja książki
 
fot. Muzeum Tatrzańskie
 
Muzeum Tatrzańskie zaprasza na promocję książki poświęconej pamięci Michała Jagiełły.
 
 Publikacja jest zbiorem wspomnień i świadectw osób z kręgu warszawskiego, zakopiańskiego i taternickiego. „Sztambuch Michała Jagiełły” to przede wszystkim świadectwo ludzi, którzy go znali, doświadczali jego wiedzy, obecności, przyjaźni.
To zbiór kilkudziesięciu wspomnień ludzi mu bliskich z kręgu warszawskiego, kręgu zakopiańskiego, kręgu tatrzańskiego. To wypowiedzi taterników, fascynatów gór, literatów, artystów, a także osób, dla których świadectwa Michała o współpracy z mniejszościami, stanowią do dziś wyznacznik jego otwartości.

Patronat nad książką objęli: TOPR, Tatrzański Park Narodowy i Biblioteka Narodowa.
Spotkanie poprowadzi Rafał Monita
 
op. (msx)