FOLKLORYSTYCZNIE

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

 
 
 
 
 
Organicacja pozarządowa
 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych
 
 
Ogólnopolska organizacja powstała w Lublinie w roku 1968.
 
Jej celem jest  kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury ludowej, popularyzacja najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej, roztaczanie opieki nad twórcami ludowymi, ich reprezentacja, zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych Stowarzyszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych. STL jest również wydawcą Kwartalnika "Twórczość Ludowa", jedynego wydawnictwa tego typu w Polsce. Od roku 2008  jest  wydawcą  portalu Kultura Ludowa.

www.zgstl.pl