AKTUALNOŚCI

Powstała Rada Programowa Zakopiańskiego Centrum Kultury

 
 
 
 
 
20 czerwca 2016
 
Powstała Rada Programowa Zakopiańskiego Centrum Kultury
 
 
15 czerwca 2016 w  Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego w Zakopanem...
 
...odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Programowej, powołanej zgodnie ze statutem,  przez Zakopiańskie Centrum Kultury.

W skład Rady Programowej weszli:
1. Urszula Dubowska – scenarzysta, reżyser, dziennikarz TVP Kultura
2. Zofia Gołubiew – historyk sztuki, była dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
3. Dorota Grubba-Thiede – doktor nauk humanistycznych w zakres nauk o sztuce, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie
4. Marek Król Józaga – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, artysta plastyk
5. Agnieszka Nowak-Gąsienica – Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane
6. Prof. Adam Myjak – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
7. Jan Kanty Pawluśkiewicz – kompozytor
8. Lidia Rosińska-Podleśny - Z-ca Dyrektora do spraw artystycznych Zakopiańskiego Centrum Kultury, artysta plastyk
9. Joanna Staszak – Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego w UM Zakopane
10. Marek Szala – artysta plastyk
11. Dorota Ząbkowska – Departament Narodowych Instytucji Kultury MKiDN

W spotkaniu oprócz członków Rady Programowej udział wzięli: Maciej Wojak – przewodniczący Komisji Kultury w Radzie Miasta Zakopane i z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane oraz Beata Majcher - dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury.

Członków rady na pierwszym posiedzeniu powitała zastępca Burmistrza Agnieszka Nowak-Gąsienica. Zebrani zapoznali się ze statutem Zakopiańskiego Centrum Kultury oraz założeniami programowymi nowej instytucji. Dyrektor Beata Majcher zaprezentowała plan wydarzeń na sezon letni 2016, a jej zastępczyni Lidia Rosińska-Podleśny przedstawiła program wystaw Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego.

W trakcie obrad Rady Programowej pokazany został zrealizowany przez TVP 3 spot filmowy,  promujący aktualną wystawę Jacka Hajnosa „Różnica”, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest niewątpliwym sukcesem frekwencyjnym.

Na rok 2017 Lidia Rosińska-Podleśny zaproponowała kilkanaście wystaw. Plan został przyjęty z uznaniem, a członkowie Rady Programowej uzupełnili go wieloma cennymi uwagami i pomysłami. Ponadto Urszula Dubowska we współpracy z Maciejem Wojakiem przedstawiła program Przeglądu Filmów o Sztuce, który odbędzie się już w 2016 roku na przełomie września i października. Członkowie Rady byli pod wrażeniem realizowanych w Zakopanem wydarzeń i projektów związanych z kulturą i sztuką.

Rada Programowa zakończyła obrady planując wstępnie kolejne spotkanie jesienią, kiedy już będzie można złożyć sprawozdanie z dotychczasowych działań oraz ponownie przedyskutować plany na najbliższą przyszłość.

Tekst: Anna Karpiel-Semberecka (UM Zakopane)

(em)