AKTUALNOŚCI

Zakopane: Poparcie dla zmian na Gubałówce

 
 
 
 
 
24 maja 2016
 
Zakopane: Poparcie dla zmian na Gubałówce
 
 
Zakopiańczycy popierają zmiany na Gubałówce proponowane przez PKL
 
Aż 95 proc. zakopiańczyków uważa, że miasto powinno się rozwijać, a szansę na to widzą przede wszystkim w narciarstwie. 87 proc. mieszkańców Zakopanego opowiada się za budową nowych tras i nowoczesnego ośrodka rekreacyjno-sportowego na Gubałówce – wynika z badania GFK Polonia,  przeprowadzonego na zlecenie PKL S.A.

Badanie opinii zakopiańczyków jest elementem akcji „Zmieniamy Zakopane. Gubałówka”. Według zdecydowanej większości mieszkańców miasta (87 proc.) potencjał rozwojowy Zakopanego stanowią narciarstwo i sporty zimowe. 83 proc. badanych twierdzi, że miasto powinno rozwijać się równolegle w kierunku całorocznej bazy dla aktywnie wypoczywających rodzin. Ponad 2/3 zakopiańczyków (72,6 proc.) widzi natomiast potrzebę wzbogacenia oferty kulturalno- turystycznej.

Narciarstwo na Gubałówce

W preferowane kierunki rozwoju wpisuje się koncepcja budowy na Gubałówce nowoczesnego, całorocznego, rodzinnego ośrodka rekreacyjno-sportowego,  przedstawiona przez PKL. Zakłada ona rozszerzenie terenów pod trasy narciarskie, rozbudowę stacji górnej i dolnej, budowę nowych kolei krzesełkowych oraz stworzenie całorocznych stref atrakcji turystyczno–rekreacyjnych i edukacyjnych.

Dzięki zmianom na Gubałówce mogłyby powstać nawet 3 km nowych, naśnieżanych tras narciarskich. Badanie pokazało, że propozycje PKL popiera zdecydowana większość zakopiańczyków. Aż 87 proc. mieszkańców miasta stwierdziło, że należy przystąpić do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gubałówki,  by dać możliwość przeprowadzenia inwestycji związanych z rekreacją i budową nowych tras narciarskich. Taki sam odsetek ankietowanych popiera realizację inwestycji planowanych przez PKL.

- O przeprowadzenie badania opinii wśród zakopiańczyków zwrócili się do nas radni Zakopanego, którym zależało na tym, by wiedzieć jakie jest poparcie społeczne dla zmian na Gubałówce,  proponowanych przez PKL. Okazało się, że zakopiańczycy popierają nasze propozycje, bo powstanie nowoczesnego i atrakcyjnego ośrodka turystycznego przyniosłoby korzyści wszystkim: właścicielom nieruchomości z tytułu dzierżaw, dodatkowy przychód dla osób obsługujących ruch turystyczny oraz wzrost wpływów z podatków do samorządu, które PKL płacą w Zakopanem. Powstałyby też nowe miejsca pracy i nowe usługi prowadzone przez mieszkańców – mówi Janusz Ryś, prezes PKL.

Wkrótce wyniki konsultacji społecznych

Realizacja planów inwestycyjnych zależy jednak przede wszystkim od decyzji właścicieli nieruchomości położonych na Gubałówce oraz od wydania odpowiednich zgód administracyjnych, począwszy od przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Polskie Koleje Linowe zwróciły się o to do Miasta Zakopane już w 2014 r. W styczniu 2016 r. PKL przy wsparciu mieszkańców Zakopanego, zainicjowały natomiast akcję społeczną „Zmieniamy Zakopane. Gubałówka” oraz konsultacje społeczne z właścicielami gruntów w obrębie pasma.

- Rezultaty konsultacji społecznych z właścicielami nieruchomości na Gubałówce chcielibyśmy przedstawić wkrótce radnym gminy i opinii publicznej. Wystąpiliśmy do radnych o ustalenie terminu spotkania. Liczymy na dalszą współpracę z miastem i przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – mówi Janusz Ryś.

Nota metodologiczna: badanie GFK Polonia przeprowadzone w ramach akcji "Zmieniamy Zakopane. Gubałówka" na zlecenie PKL z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym, zrealizowane z mieszkańcami Zakopanego w wieku 18+, na reprezentatywnej grupie n=502, dobranej ze względu na płeć i wiek. Analizę danych przeprowadzono w oparciu o zbiór zważony zgodnie ze strukturą mieszkańców Zakopanego wg wieku, płci i wykształcenia.

"Zmieniamy Zakopane. Gubałówka" to inicjatywa, której misją jest zaproszenie mieszkańców i turystów do dyskusji na temat możliwości rozwoju Zakopanego i zakopiańskiego narciarstwa, a konkretnie rozwijania Pasma Gubałowskiego. Celem jest przedstawienie koncepcji inwestycji jak największej liczbie osób, poznanie opinii każdej ze stron i wspólne planowanie przyszłości Zakopanego.

Polskie Koleje Linowe to zakopiańska firma – największy w Polsce operator kolei górskich z 80-letnią tradycją, działający w siedmiu ośrodkach w Tatrach i Beskidach (Kasprowy Wierch, Gubałówka, Jaworzyna Krynicka, Góra Parkowa, Mosorny Groń, Palenica, Góra Żar). Priorytetem PKL jest rozwój i podnoszenie jakości usług dla narciarzy i turystów. Firma zadeklarowała i planuje przeprowadzenie m.in. wielomilionowych inwestycji na Kasprowym Wierchu i Gubałówce. PKL są największym prywatnym pracodawcą na Podhalu, zatrudniającym ponad 200 osób. Prowadząc działalność zwracają szczególną uwagę na poszanowanie górskiej przyrody.

Tekst: materiały prasowe PKL

(em)