AKTUALNOŚCI

Gratulacje i powodzenia we wszystkich zamierzeniach!

 
 
 
 
 
22 listopada 2012
 
Gratulacje i powodzenia we wszystkich zamierzeniach!
 
Anna Wende-Surmiak - dyrektorka Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Fot. Regina Watycha
 
Anna Wende-Surmiak 31 października została powołana przez Marszałka Województwa Małopolskiego na stanowisko Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
 
Z wykształcenia magister filologii romańskiej, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa ukończyła w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pochodzi z rodziny o korzeniach warszawsko-łotewsko-wileńskich, blisko związanej z Tatrami i Zakopanem. Ojciec, Tadeusz Pawłowski był wybitnym taternikiem i przewodnikiem górskim, naczelnikiem TOPR (następnie GOPR) w latach 1947-1952, matka, Irena przez wiele lat pracowała w turystyce.

Do roku 2007 Anna Wende-Surmiak była nauczycielką języka francuskiego, m. in. w Liceum Społecznym, zainicjowała kilka projektów edukacyjnych, m.in. Socrates Comenius „Inni i my”, „Bernardo Belotto – ambasador kultury” i „PEACE – lekcja tolerancji”, a także projektów społecznych: pomocy polskiej szkole w Jęczmieniszkach na Litwie i pomocy sierotom w Ruandzie w Afryce „Adopcja Serca”.

W roku 2007 rozpoczęła pracę w Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Początkowo zajmowała się kontaktami międzynarodowymi, następnie została kierownikiem działu edukacji, promocji i kontaktów międzynarodowych. Zajmowała się m.in. promocją Muzeum, była inicjatorką Nocy Muzeów w Zakopanem, organizowała wydarzenia muzealne (wystawy, spotkania, wykłady, projekcje filmowe, promocje książek), zainicjowała współpracę Muzeum Tatrzańskiego z Museo Nazionale della Montagna w Turynie. Od roku 1998 jest członkiem zarządu Fundacji Antoniego Rząsy w Zakopanem. Zajmuje się również tłumaczeniami z języka angielskiego i francuskiego, tłumaczy też z polskiego na te języki.